Nieuws

 • U verhuurt uw huis of appartement in de Comunidad Valenciana voor korte periodes? Voortaan is een registratienummer verplicht.

 • Mindervaliditeit of arbeidsongeschiktheid: betaalt u minder personenbelasting in Spanje?

 • Uw Spaanse woning verkopen, hoe begint u eraan?

 • Schenken van een woning in Spanje, gratis?

 • Verlies uw recht op residentie in Spanje niet.

 • Huiseigenaar in Spanje en resident in België of Nederland? Welke belastingen op uw onroerend goed dient u waar te betalen?

 • Meerwaardebelastingen bij verkoop of overdracht van een onroerend goed in Spanje.

 • Uw wagen inschrijven in Spanje, hoe doet u het?

 • Uw rijbewijs als resident in Spanje.

 • Nalatenschappen, successie- en schenkingsrechten: wat is er veranderd in 2015?

 • Resident in Spanje? Welke belastingsaangiften moet u doen en welke belastingen moet u betalen?

 


Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicaties mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintijn, Seyssens & Mele S.L. openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van printen, druk, offset, fotokopie of microfilm, of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm, of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is, of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

 


Bezoek ook onze Google+ pagina: https://plus.google.com/u/0/b/106239089879753549872/+LinkincGestor%C3%ADaElCampello/posts