Particulieren

We helpen u graag bij alles wat te maken heeft met uw tijdelijk of permanent verblijf aan de Costa Blanca.

 • Het bekomen van al uw officiële documenten zoals een N.I.E. (identificatienummer voor buitenlanders),residentie (inschrijving in bevolkingsregisters), sociale zekerheid...
 • Belastingaangifte: voor residenten en niet-residenten, vastgoedbelastingen, aangifte huurinkomsten, …
 • Voertuigen: invoer, aan- en verkoop, invoer van een voertuig en aanvraag van de Spaanse nummerplaat, omwisseling of verlenging rijbewijs, technische keuring, …
 • Bijstand bij nieuwbouw of verbouwingen: aanvraag licenties, contacten architect en aannemer, …
 • Aansluiting van nutsvoorzieningen: water, elektriciteit, vaste en mobiele telefoon, internet, gas, …
 • Financiële producten: van assistentie bij de opening bankrekening tot het aangaan van een hypotheek, …
 • Vertalingen: al dan niet officiële documenten, onderhandse akten, optreden als tolk, …
 • Juridische bijstand: tussenkomst bij administratie, voordelige fiscale regelingen, successieregeling, aankoopbegeleiding, verkoopbegeleiding, …
 • Notariële interventies: testamenten en successieregeling, contracten, volmachten, legalisatie documenten, …
 • Informatica ondersteuning: we beschikken bij Link inc ook over de know-how om uw informaticaproblemen op te lossen en vragen te beantwoorden, thuis of bij kleine ondernemingen.
 • En eender welke andere vraag die u zou hebben…