Vastgoed

Voor de aan- en verkoop van een onroerend goed bieden we een “totaalservice” aan waardoor u op beide oren kunt slapen!

Een onroerend goed aankopen in het buitenland zorgt dikwijls voor onverwachte of onbekende problemen. De functie van notaris is in Spanje louter administratief. We leggen dan ook de nadruk op een correcte juridische ondersteuning doorheen de volledige procedure van de aan- of verkoop. We verliezen daarbij ook de fiscale gevolgen (belastingen en eventuele successieregeling) niet uit het oog!

Reeds vóór u uw handtekening plaatst onder een verkoopsovereenkomst gaan we na of alles in orde is met het betreffende onroerend goed:

  • opvragen vorige aankoopakte en het verifiëren van de gegevens met die van het kadaster en registratiekantoor
  • controle  bouwvergunningen en eventuele overtredingen, vrijheid van lasten, ...

Daarna maken we in overleg met beide partijen de verkoopsovereenkomst op in de taal van de aan- en verkoper, organiseren de afspraak bij de notaris en maken alles klaar voor het verlijden van de notariële akte.

Bij de notaris zijn we aanwezig als vertaler en fiscaal vertegenwoordiger (verplicht voor niet-residenten). Onmiddellijk daarna zorgen we voor de correcte betaling van de overdrachtsbelastingen en de registratie.

Tot slot verzorgen we ook volledig de "intrede" in uw nieuwe woonst: lokale belastingen en inschrijvingen, afspraken met vorige eigenaar, aansluitingen nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon, internet, gas, ...).

U bespaart met onze bijstand hopen tijd, administratief werk en geld, en wij bieden u ook op langere termijn zekerheid!