Link Inc Gestoría

Legale informatie

Legale informatie

De volgende tekst is van toepassing op het gebruik van de website http://www.linkinc.es door internetgebruikers. Neem de disclaimer aandachtig door telkens wanneer u deze website bezoekt. De disclaimer kan immers op eender welk moment worden aangepast. Gebruik de website niet als u niet akkoord gaat met deze bepalingen.

Eigendom
In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli 2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen we mee dat QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”), met fiscale vestigingsplaats in Avda. Vicente Hipólito 39, btw-nummer B54985965 en ingeschreven in het Spaanse Handelsregister, de eigenaar is van deze website.

Doel
Op deze website krijgen gebruikers toegang tot uiteenlopende content en informatie die ter beschikking worden gesteld door http://www.linkinc.es of externe dienstverleners en contentproviders. QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de opmaak, configuratie en lokalisatie van de website, evenals de content, producten en diensten op de website aan te passen. Wanneer de gebruiker naar de website http://www.linkinc.es surft, door de website bladert of de website gebruikt, betekent dit en wordt verondersteld dat de gebruiker deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Een gebruiker is in die zin een persoon die toegang heeft tot, navigeert op, gebruikmaakt van of deelneemt aan de gratis of betalende diensten en activiteiten op de website. Deze disclaimer is bedoeld om de toegang tot, de navigatie op en het gebruik van de website te regelen, zonder afbreuk te doen aan het recht van QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) om bijzondere voorwaarden op te leggen die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten en/of de aankoop van producten die specifiek worden aangeboden aan gebruikers via de website.

Toegangsvoorwaarden
De website is vrij toegankelijk en de toegang is gratis. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten moet de gebruiker zich eerst identificeren met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer de gebruiker persoonsgegevens moet verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde content of om gebruik te maken van bepaalde diensten, garandeert de gebruiker dat die gegevens juist, nauwkeurig, authentiek en geldig zijn. QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) verwerkt die gegevens automatisch in functie van hun aard of doeleinde, op grond van de algemene voorwaarden die zijn vastgelegd in het Privacybeleid.

Intellectuele eigendom / auteursrecht
QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) is eigenaar van deze website. Alle industriële- en intellectuele-eigendomsrechten die berusten op dit internetportaal behoren exclusief toe aan de onderneming die eigenaar is van de website of aan derden (tenzij anderszins wordt bepaald). De toegang tot en het gebruik van deze website door de gebruiker kan derhalve geenszins worden beschouwd als een toekenning van enige gebruikerslicentie of enig recht over dit goed.

De gebruikers van de website mogen de content van de website uitsluitend gebruiken voor private, persoonlijke of professionele doeleinden. Het is ten strengste verboden om de website of een onderdeel daarvan te gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden.
De website of de content ervan mag niet worden gereproduceerd, gewijzigd, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría"), tenzij dit wettelijk is toegestaan.

QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van de content op de website door derden en kan alle nodige burgerlijke en strafrechtelijke stappen zetten indien de gebruiker inbreuk pleegt op die rechten.
De gebruiker moet toestemming geven voor de installatie van cookies die afkomstig zijn van de server van de website.

Aansprakelijkheidsbeperking
De content op de website werd steeds te goeder trouw ontwikkeld om informatie te verstrekken aan de gebruikers. De onderneming kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de integriteit of nauwkeurigheid van voornoemde informatie, noch garandeert de onderneming dat de informatie die erop kan worden aangetroffen nauwkeurig of actueel is. Die informatie kan trouwens zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. De onderneming is evenmin aansprakelijk voor mogelijke typfouten, formele fouten of numerieke fouten op de website.
QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) is niet aansprakelijk voor het foutieve gebruik van de website door gebruikers.    

Verantwoordelijkheid voor de werking van de website
QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) streeft ernaar problemen door technische fouten tot een minimum te beperken. Ze kan om die reden de diensten en de content op de website tijdelijk onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, verbeteringen aan te brengen of herstellingen uit te voeren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de gebruiker voor die voorvallen.
We wijzen erop dat bepaalde informatie op deze website mogelijk in bestanden of formats is gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Daarom kunnen we niet garanderen dat de dienst niet onderbroken of getroffen zal worden door dergelijke problemen.

De onderneming is in geen geval aansprakelijk voor schade die aan de gebruiker kan worden toegebracht als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daarmee verbonden externe sites.
De onderneming is niet aansprakelijk in het geval van onderbrekingen van de dienst of de slechte werking van de dienst ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, overmacht of andere oorzaken die buiten haar controle vallen.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik van links
De onderneming is niet aansprakelijk voor het bestaan van links tussen de content van deze website en die van andere websites, of voor enige vermelding van content op externe websites.
De pagina bevat links naar onze profielen op sociale media.

Indien de onderneming op eender welke manier ontdekt dat de website illegaal is of dat schade wordt toegebracht aan de goederen of rechten van een derde waarvoor een schadevergoeding verschuldigd kan zijn, zal de onderneming die link schrappen of niet langer gebruiken.

De andere links op de website zijn louter informatief en zijn in geen geval een uitnodiging of aanbeveling om producten of diensten aan te kopen die op die website worden aangeboden. In geen geval kunnen ze worden beschouwd als steun voor de personen of entiteiten die de content hebben ontwikkeld of die eigenaar zijn van de websites waarop die informatie zich bevindt.


Estoy de acuerdo

We gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden, en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services. U bent hier.