Link Inc Gestoría

Privacybeleid

Hieronder licht QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) u in over haar privacybeleid dat van toepassing is op persoonsgegevens. Wanneer een gebruiker naar de website http://www.linkinc.es/ surft, betekent dit niet dat hij enige informatie over zijn identiteit moet verstrekken. De onderneming kan het bezoek aan de website niet koppelen aan een specifieke gebruiker. Indien de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zullen die gegevens worden verzameld en gebruikt volgens de beperkingen en rechten uit de gegevensbeschermingswetgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Identiteit: QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L.
Btw-nummer: B54985965
Adres: Avda. Vicente Hipólito 39, 03540 - ALICANTE (ALICANTE).
Telefoonnummer: +34 965 777 514
E-mail: info@linkinc.es

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Bij QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend om te antwoorden op verzoeken die u hebt ingediend via de kanalen op onze website. We verwerken uw gegevens uitsluitend om uw vragen te beantwoorden.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens?
De verwerking van uw gegevens berust op de geïnformeerde toestemming om een antwoord te geven op vragen die worden gesteld via de website. Door toestemming te geven, gaat de betrokkene akkoord met deze voorwaarden.

Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt?
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om een antwoord te geven op de vragen, en ten minste 12 maanden om mogelijke fouten of misverstanden te vermijden.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?
U hebt het recht om te weten of we bij QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. U hebt eveneens het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om onjuiste gegevens te laten verbeteren of, in desbetreffend geval, uw gegevens te laten schrappen wanneer de gegevens, bijvoorbeeld, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, en u hebt het recht om uw gegevens over te dragen.

In bepaalde gevallen kunt u verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. In dat geval bewaren we uw gegevens uitsluitend om vorderingen in te stellen of ons te verweren tegen vorderingen. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens omwille van uw bijzondere situatie.
QUINTIJN, SEYSSENS & MELE, S.L. (“Link inc Gestoría”) zet de verwerking van uw gegevens in dat geval stop, tenzij er dwingende en legitieme gronden zijn voor de verwerking, of om vorderingen in te stellen of zich te verweren tegen vorderingen. Vergeet niet dat u te allen tijde een klacht kunt neerleggen bij de bevoegde autoriteiten.

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?
De persoonsgegevens die we verwerken werden rechtstreeks door u verstrekt via de verschillende formulieren op onze website.
We verwerken uitsluitend de identificatiegegevens en contactgegevens die u ons hebt verstrekt.


Estoy de acuerdo

We gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden, en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services. U bent hier.