Link Inc Gestoría

Mindervaliditeit of arbeidsongeschiktheid: betaalt u minder personenbelasting in Spanje?

1 juni 2016
Mindervaliditeit of arbeidsongeschiktheid: betaalt u minder personenbelasting in Spanje?

Personen die mindervalide of arbeidsongeschikt zijn, en resident in Spanje, zullen bij hun aangifte van de personenbelasting vrijstellingen bekomen die kunnen oplopen tot 100 %.
Buitenlandse inwoners in Spanje die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen of gepensioneerd zijn met een fysieke handicap, denken vaak dat zij dit in hun jaarlijkse aangifte van de personenbelasting in Spanje zonder problemen kunnen vermelden. Zij menen daardoor automatisch te kunnen genieten van de grotere vrijstellingen die er zijn, en dus minder of geen belastingen te moeten betalen. Zo eenvoudig is het verhaal in de praktijk jammer genoeg niet…
Vooraleer u deze mindervaliditeit of arbeidsongeschiktheid mag aangeven in uw belastingaangifte dient ze eerst erkend te zijn in Spanje zelf. Het volstaat dus niet dat deze vastgesteld is in het buitenland. Het land waar u inkomstenbelastingen betaalt op uw wereldinkomen (Spanje) bepaalt zelf of, en in welke mate, deze arbeidsongeschiktheid in rekening kan gebracht worden.
U dient dus een aanvraag van mindervaliditeit of arbeidsongeschiktheid te doen in Spanje, de procedure te doorlopen en… het resultaat af te wachten.
 

Hoe de erkenning aanvragen?

Alles begint bij het invullen van een aanvraagformulier. Dat formulier kunnen bewoners van de Costa Blanca vinden op de website van de Generalitat Valenciana, de instantie die instaat voor de sociale zekerheid en dus ook de erkenning van een eventuele mindervaliditeit. Bij dat aanvraagformulier moet u de nodige medische verslagen en/of andere documentatie voegen die uw mindervaliditeit staven. Deze documenten dienen in het Spaans (of Valenciaans) te worden aangeleverd. Ofwel bezoekt u daarvoor dus een Spaanse arts, ofwel laat u uw buitenlandse medische verslagen vertalen.
Dat aanvraagformulier kan u doorgaans indienen bij de sociale diensten van uw plaatselijke gemeente. We raden echter aan om dit meteen in het hoofdkantoor in Alicante te doen gezien dit de procedure versnelt. Bij de afgifte zal u uw originele documentatie moeten voorleggen (identiteitskaart of paspoort, residentiekaartje, …).
Soms wordt er een beslissing genomen enkel op basis van de ingediende documentatie. Vaak wordt u echter ook nog uitgenodigd voor een controlebezoek bij een arts die u zal ondervragen, onderzoeken en indien noodzakelijk, bijkomende documentatie of onderzoeken zal vereisen. Ook bij deze controle verloopt alles in principe in het Spaans. Die taal moet u dus voldoende begrijpen of iemand meenemen die kan vertalen.
U krijgt vervolgens de erkenning toegestuurd per post, samen met de graad (het percentage) van invaliditeit. Afhankelijk van die graad van erkenning worden u dan bepaalde voordelen toegekend, wat zich o.a. laat voelen in de jaarlijkse belastingaangifte. Ook voor bepaalde andere zaken (bijstand, mindervalidenkaart voor parkeerplaatsen, …) is het van belang dat de mindervaliditeit in Spanje is erkend.

U dient te weten dat de graad die u door de Spaanse diensten wordt toegekend, volledig onafhankelijk wordt vastgesteld op basis van hun eigen onderzoek, en er dus een ander percentage uit de bus kan komen dan in uw thuisland. Indien u niet akkoord bent, kan u de beslissing uiteraard aanvechten. Als uw situatie achteraf ernstiger wordt, kan u ook altijd een verhoging van de vroeger erkende graad aanvragen.
 

Hoe lang duurt het?

Vanaf de indiening van de aanvraag tot aan de uiteindelijke erkenning die in uw brievenbus komt vallen, verlopen al gauw een zestal maanden, naar onze ervaring. Wil u gebruik maken van de belastingverminderingen, dan dient u de aanvraag best meteen in nadat u in Spanje resident bent geworden.
Eens uw mindervaliditeit erkend, dan kan u deze het jaar erop al in rekening brengen bij uw aangifte en dit voor alle inkomsten van het ganse jaar.
 

Wat indien u geen erkenning aanvraagt?

Sinds dit jaar beschikt de belastingdienst automatisch over de gegevens van erkenning in Spanje. U kan dus (nog) moeilijker aangeven dat u mindervalide bent en genieten van de vrijstellingen, terwijl uw mindervaliditeit niet erkend is in Spanje. Doet u het toch, dan mag u vrijwel zeker een herberekening van uw aangifte verwachten, met boete en intresten.
 

Aangifte doen.

Moet u aangifte doen, ook al is uw uitkering of pensioen minder dan € 22.000?
Jazeker. Het verhaal dat men in Spanje in geen geval aangifte zou moeten doen met een belastbaar inkomen van € 22.000 gaat niet op voor buitenlandse uitkeringsgerechtigden of gepensioneerden, mindervalide of niet.
De regel dat personen met een inkomen van minder dan € 22.000 geen aangifte dienen te doen, geldt enkel voor werknemers of gepensioneerden die hun enige inkomen ontvangen van een Spaans bedrijf, de Spaanse overheid, of een Spaanse pensioeninstelling. Op deze inkomsten is dan al roerende voorheffing of loonafhouding ingehouden. Indien u een uitkering of pensioen ontvangt uit het buitenland (nogmaals mindervalide of niet, maakt niet uit), dan zijn die inkomsten nog niet bekend, noch belast geweest in Spanje, en moet u deze, om die redenen, altijd aangeven.
 

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintijn, Seyssens & Mele S.L.

Laatste nieuws

Terug naar Nieuws
Wat is een bewoonbaarheidsverklaring en waarom is het belangrijk?
sep 2020

Wat is een bewoonbaarheidsverklaring en waarom is het belangrijk?

Lees meer
Uw wagen inschrijven in Spanje: hoe doet u het?
aug 2020

Uw wagen inschrijven in Spanje: hoe doet u het?

Lees meer
Meerwaardebelastingen bij verkoop of overdracht van een onroerend goed in Spanje
aug 2020

Meerwaardebelastingen bij verkoop of overdracht van een onroerend goed in Spanje

Lees meer
Estoy de acuerdo

We gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden, en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services. U bent hier.